วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มิตรประชาฯ - งานเผยแผ่ธรรมะกับกิจกรรมปิดทองหลังพระ


ท่านที่ชอบฟังธรรมะทางวิทยุ คงเคยได้ยินชื่อ คณะมิตรประชา ทอ. 01 มีนบุรี  จัดรายการธรรมะออกอากาศที่คลื่นความถี่ 945 กิโลเฮิรตซ์ ในระบบ เอ.เอ็ม. ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 12:30 น.

เริ่มเวลา 09:00 น. ด้วยรายการ มรดกธรรม เป็นการนำเสียงเทศน์ของครูบาอาจารย์มาเปิดให้ฟัง ถัดมาเป็นรายการ มิตรประชา นานาสาระ ซึ่งทุกครั้งที่เริ่มรายการ คุณยุทธนา เพ็งปาน ผู้ดำเนินรายการ จะทักทายท่านผู้ฟังด้วยคำว่า "สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ  ขอสวัสดีกับท่านผู้ฟังที่เคารพทุก ๆ ท่าน  รายการมิตรประชา นานาสาระ ก็มาแล้ว ...( ฯลฯ ).....  สาธุ"  หลังจากนั้นก็เป็นรายการ เก็บตกจาก 01 นำเสนอเรื่อง กฎแห่งกรรม ของคุณ ท.เลียงพิบูลย์  เสียงอ่านโดยคุณอาคม ทันนิเทศ  ต่อมาก็เป็น วรรณกรรมทางอากาศ นำเสนอเรื่อง สามก๊ก ผู้ชนะสิบทิศ พม่าเสียเมือง ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น ฯลฯ สลับไปมา เสียงอ่านโดยคุณอาคม ทันนิเทศ อีกเช่นกัน  ปิดท้ายด้วยรายการ สารคดีธรรม เป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอาคม ทันนิเทศ มีเสียงอ่านหนังสือที่น่าฟังมาก กล่าวได้ว่า เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวหนังสือออกมาเป็นเสียง ทำให้ผู้ฟังเข้าถึงเรื่องราวที่กำลังฟัง เกิดจินตนาการและอารมณ์คล้อยตาม

คุณอาคม ทันนิเทศ
รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ สังข์เงิน ประจำปี พ.ศ. 2522
ในสาขาวิทยุกระจายเสียงเพื่อประโยชน์ของสังคม
จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
แต่เดิม รายการของคณะมิตรประชาฯ มีคุณอาคม ทันนิเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการมากว่าสามสิบปี  หลังจากท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2542 คุณยุทธนา เพ็งปาน ก็รับหน้าที่ดำเนินรายการแทนมาถึงปัจจุบัน

ด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ และน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และเปี่ยมด้วยเมตตาของท่านผู้ดำเนินรายการ ทำให้มีผู้ติดตามรับฟังเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัย และมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อร่วมกิจกรรมกับคณะมิตรประชาฯ มากกว่าสี่พันครัวเรือนในปัจจุบัน

นอกจากงานเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ในแต่ละเดือน คณะมิตรประชาฯ พร้อมด้วยสมาชิก จะนำผ้าป่าไปทอดถวายตามวัดต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค ไปเป็นหมู่คณะ คราวละสองร้อยถึงห้าร้อยคน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่หลาย ๆ คัน  ใช้เวลาสี่ถึงห้าวัน ไปแต่ละครั้งก็ไม่น้อยกว่ายี่สิบงานบุญ  ปีหนึ่งรวมแล้วก็มีสองร้อยถึงสามร้อยงานบุญเป็นอย่างน้อย

ผลงานที่สร้างไว้ มีทั้งโบสถ์ วิหาร พระประธาน ศาลาการเปรียญ เมรุเผาศพ โรงพยาบาล โรงเรียน ถนนหนทาง สะพาน แท็งค์น้ำ ฯลฯ นอกจากถาวรวัตถุอันปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว คณะมิตรประชาฯ ยังให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรอาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ สนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ช่วยเหลือนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ฯลฯ

การพักค้างแรมอาจจะไม่สะดวกสบายนักเพราะนอนวัด แต่จัดทุกครั้ง ที่นั่งก็เต็มทุกครั้ง  บางท่านที่ยังหาโอกาสร่วมเดินทางไปด้วยไม่ได้ ก็จะฝากปัจจัยไปทำบุญแทน  หลังจากกลับจากงานบุญแล้ว ท่านผู้ดำเนินรายการก็จะนำเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดการเดินทางมาถ่ายทอดให้ฟัง รวมทั้งนำเสียงของครูบาอาจารย์ที่บันทึกไว้ มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังรายการได้รับฟังกันด้วย

คุณอาคม ทันนิเทศ (ซ้าย) 
ขณะสนทนากับคุณทองหยก (ท.) เลียงพิบูลย์ (ขวา)
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2525
อีกกิจกรรมหนึ่งของคณะมิตรประชาฯ ที่ทำเป็นประจำทุกเดือนคือ การจัดพิมพ์หนังสือธรรมะแจกให้กับสมาชิกและผู้สนใจ รวมทั้งห้องสมุดและเรือนจำทั่วประเทศ เงินที่ใช้จัดพิมพ์หนังสือ เป็นเงินของท่านผู้ฟังรายการแล้วเกิดศรัทธา ช่วยกันบริจาคเข้าบัญชี ทุนนิธิ อาคมธรรมทาน โดยรายนามผู้บริจาคจะปรากฎอยู่ท้ายเล่มหนังสือ

นอกจากนี้ ยังมีบัญชี ทุนนิธิ สงบ อนามิส แจ่มพัฒน์ ซึ่งเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และบัญชีอื่น ๆ เช่น บัญชีอุปถัมภ์รายการธรรมะ บัญชีถวายการรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ บัญชีภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร บัญชีบำรุงการศึกษาพระภิกษุสามเณร บัญชีสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลภูมิพล บัญชีไถ่ชีวิตโค-กระบือ บัญชีซื้อโลงศพให้กับผู้เสียชีวิตอนาถา เป็นต้น

มีท่านผู้ฟังทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก ส่งปัจจัยไปร่วมทำบุญ ทางธนาณัติบ้าง โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารบ้าง  หรือแม้แต่เดินทางไปทำบุญด้วยตนเองที่สถานีวิทยุฯ  เมื่อคณะมิตรประชาฯ ได้รับปัจจัยแล้ว ก็จะแยกลงบัญชีแต่ละงานบุญให้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค และจะใช้เวลาช่วงท้ายรายการ "มิตรประชา นานาสาระ" อนุโมทนาออกอากาศ เป็นการแจ้งให้กับท่านที่ส่งปัจจัยไปร่วมทำบุญได้ทราบไปในตัวว่า ปัจจัยที่ส่งมานั้นได้รับแล้ว

คำอนุโมทนาและอุทิศส่วนกุศล ซึ่งคุณยุทธนา เพ็งปาน ผู้ดำเนินรายการ มักจะกล่าวปิดท้ายรายการอยู่เสมอ ๆ จนท่านผู้ฟังรายการจำได้ มีเนื้อหาไพเราะและครอบคลุมดี จึงขออนุญาตนำมาบอกเล่าไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้ ..

"บุญกุศลใดก็ตาม ที่ได้ทำมาแล้วในอดีต
หรือกำลังสร้างสมบุญบารมีอยู่ในขณะนี้ ปัจจุบันนี้
ขอจงเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย
ให้ทุกท่านทุกคน ได้มองเห็นความทุกข์
รู้เท่าทันในความทุกข์ และพ้นจากความทุกข์
ถ้าหากมีความสุขอยู่ ก็ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
สิ่งใดที่ชอบ ประกอบด้วยธรรม
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ

ขออุทิศบุญกุศลทั้งหลาย
ให้กับพ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา สามีภรรยา ลูกหลานเหลน
เจ้ากรรมนายเวร ผู้มีคุณอุปการคุณ
ญาติสนิทมิตรสหาย ครูบาอาจารย์ 
สรรพสัตว์ทั้งหลาย มนุษย์ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตาย
ขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้
และขอให้ท่านเหล่านั้น จงได้โปรดอนุโมทนาในบุญในกุศลนี้ด้วยเทอญ สาธุ"

ใครจะบริจาคมากน้อย ท่านผู้ดำเนินรายการก็อนุโมทนากับทุกท่านเสมอกัน  ทุกบาททุกสตางค์ที่รับเข้ามา ถือเป็นข้อปฏิบัติว่าจะต้องนำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคโดยเคร่งครัด  กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะมิตรประชาฯ ทำร่วมกับสมาชิก เป็นไปในลักษณะของการปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง ไม่มุ่งหวังชื่อเสียงลาภยศ คำสรรเสริญหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ  เพราะทุกท่านทราบอยู่แก่ใจดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ และ การทำความดีก็ไม่จำเป็นต้องอวดหรือประกาศให้ใครรู้ เพราะบุญคือความสุขใจกับความสำเร็จในกิจการงานที่ทำ เป็นบำเหน็จรางวัลที่สมบูรณ์ในตัวอยู่แล้ว

ท่านที่รับฟังข่าวสารบ้านเมือง ข่าวเศรษฐกิจ จนหัวสมองพองโต อยากเปลี่ยนมาฟังรายการที่สงบเย็นบ้าง ลองหมุนคลื่นวิทยุของท่านมาที่ เอ.เอ็ม. 945 หรือหากที่บ้านท่านมีผู้สูงอายุ ผู้ที่กำลังตกงาน ผู้ที่กำลังประสบปัญหาทุกข์ยากในชีวิต ท้อแท้ สิ้นหวัง รายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศทางคลื่นวิทยุแห่งนี้จะช่วยคลายทุกข์และสร้างเสริมกำลังใจให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างมาก

ที่คลื่น เอ.เอ็ม. 945 นี้ เปิดสถานีแต่เช้ามืด มีธรรมะให้ฟังตลอดทั้งวัน  ช่วงเช้า ก่อนรายการของคณะมิตรประชาฯ จะมีพระธรรมเทศนาของพระสุนทรธรรมภาณ หรือท่านพระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต แห่งสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต  หลังรายการของคณะมิตรประชาฯ จะเป็นการบรรยายพระอภิธรรมโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ช่วงบ่ายถึงเย็นก็มีรายการธรรมะจัดโดยคุณสุพจน์ รัศมีสวนสร้อย คุณบรรเจิด สังข์สวน  คุณฐากูร เกิดรัตน์ อาจารย์ยุพา อร่ามกุล ฯลฯ ช่วงค่ำก็ยังมีธรรมะให้ฟังต่อไปอีก

สำนักงานของคณะมิตรประชาฯ ตั้งอยู่ที่ สถานีวิทยุทหารอากาศ 01 มีนบุรี ถนนนิมิตใหม่ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

ท่านที่สนใจจะร่วมเดินทางกับคณะมิตรประชาฯ ไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดได้ที่คลื่นความถี่ เอ.เอ็ม. 945 หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-914-6307 หรือ 02-914-6517  สำหรับท่านที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับหนังสือธรรมะไว้อ่านฟรีทุกเดือน หรือประสงค์จะส่งปัจจัยไปร่วมทำบุญ ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น

อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ดำเนินรายการกล่าวย้ำอยู่เสมอว่า ควรติดตามรับฟังรายการจนเข้าใจและเกิดศรัทธาเสียก่อน  เพียงท่านผู้ฟังรายการน้อมนำเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติ และอนุโมทนากับบุญที่ผู้อื่นได้กระทำ  ถึงแม้จะมิได้ส่งปัจจัยไปร่วมทำบุญ ก็ย่อมได้ทั้งปัญญาทั้งบุญด้วยเช่นกัน  คือ ปัตตานุโมทนามัย หรือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญที่ผู้อื่นได้กระทำนั่นเอง

1 ความคิดเห็น: