วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ส.ค.ส. 2558 โปรดเกล้าฯ พระราชทาน


ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย

บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารภปรารถนา

ในปีใหม่นี้ ขอให้ประชาชนชาวไทย ตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด ให้คิดให้ดี ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้การกระทำนั้น บังเกิดผลเป็นความสุขความเจริญ ที่แท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ

ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุขสวัสดี พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ

                                  พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                         พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
                                       ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558
                                              วันพุธ ที่ 31 ธันวาคม 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น