วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ส.ค.ส. 2556 โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
"ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกคน ให้มีความสุข มีความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ ในสิ่งที่ปรารถนา

ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่พรั่งพร้อมกัน มาให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้า ในคราววันเกิด ด้วยความหวังดีจากใจจริง น้ำใจแห่งไมตรีจิต ที่ทุกคน ทุกฝ่าย แสดงออกในวันนั้น ยังประทับอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าไม่รู้ลืม

ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็นคนไทยเรา ได้ตั้งจิตตั้งใจ ให้มั่นคงอยู่ในความเมตตา และหวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กำลังใจแก่กันและกัน ผูกพันกัน ไว้อย่างญาติ และฉันมิตร ทุกคน ทุกฝ่าย จะได้ร่วมมือ ร่วมจิตซึ่งกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญ มั่นคง ให้แก่ตน แก่ชาติได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น