วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เช่าบูชาพระ..สร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในพุทธศักราช 2554 กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิกรุงเทพมหานคร 2552 ได้ดำเนินโครงการสร้างพระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้สร้างพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช และพระกริ่ง กทม. ซึ่งมีทั้งพระบูชา พระเครื่อง และเหรียญ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 10 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์โครงการ
1.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554
2.  เพื่อจัดสร้างพระถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3.  เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน สร้างคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4.  เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียนและอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
5.  เพื่อเป็นของที่ระลึกให้ประชาชนในการทำคุณงามความดี มีพระไว้สักการบูชาเป็นสิริมงคล ยึดเหนี่ยวจิตใจ และสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป


ผู้สูงวัยสุขภาพดี ชีวียืนยาว
โรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 34 ไร่ ซึ่งมีราษฎรบริจาคให้กรุงเทพมหานครนำไปใช้เพื่อสร้างโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน โดยกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายจะสร้างเป็นโรงพยาบาลศูนย์รักษาโรคทั่วไป ขนาด 200 เตียง พร้อมด้วยศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุครบวงจรอีก 100 เตียง เพื่อมอบบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชนในเขตบางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ และจังหวัดใกล้เคียง

พิธีการจัดสร้าง
เพื่อให้การจัดสร้างพระตามโครงการฯ ได้มีความสมบูรณ์พร้อมตามวัตถุประสงค์ การจัดสร้างพระครั้งนี้ จึงกำหนดหลักการ ประกอบด้วย
-  ความถูกต้องของพิธีแต่โบราณ
-  ความสมบูรณ์พร้อมของมวลสาร ชนวนโลหะ ที่นำมาจัดสร้างพระในโครงการ ฯ
-  รูปแบบที่งดงาม

มเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย เพื่อประกอบพิธีพุทธาภิเษก
จากหลักการข้างต้น สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รับเป็นประธานดำเนินโครงการฯ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ความศักดิ์สิทธิ์ และความถูกต้องตามตำราแต่โบราณ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จึงได้กำหนดพิธีการไว้ 3 พิธีด้วยกันคือ

1.  พิธีพุทธาภิเษกมวลสาร ทองชนวนโลหะ ซึ่งได้ประกอบพิธีไปเมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554 (มหาฤกษ์เสาร์ 5) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สำหรับมวลสารทั้งที่เป็นผงและโลหะนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับความเมตตาอย่างดียิ่งจากพระสงฆ์ผู้ทรงคุณทั่วประเทศ จังหวัดละ 9 รูป รวม 684 รูป ได้ส่งมวลสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดสร้างมาให้ เพื่อให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์และมหิทธานุภาพ


23 เมษายน 2554 ณ มณฑลพิธีลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
ได้จัดพิธีบวงสรวง และพิธีพุทธาภิเษกมวลสาร ทอง ชนวนโลหะ
สำหรับจัดสร้างพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช และพระกริ่ง กทม. 
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ย่านบางขุนเทียน 
โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตรวิทยาราม
เป็นประธานสงฆ์นั่งปรกเอกและดับเทียนชัย
พระเกจิอาจารย์ และพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์จากวัดต่าง ๆ
ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร 50 เขต จำนวน 99 รูป นั่งเจริญจิตภาวนา
2.  พิธีเททอง ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง  ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ไปทรงหล่อพระพุทธพรรณิศรีธรรมไภสัช ในโครงการจัดสร้างพระเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง 
วันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 17.27 น.
       
       เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช
และคณะกรรมการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้น ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล
จบแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กราบบังคมทูลรายงาน

       
       จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ออกจากพระอุโบสถ ไปยังแท่นมณฑลพิธีเททอง
 ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วทรงหย่อนแผ่น ทอง นาก เงิน ลงในช้อน
ที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย จากนั้นทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า
 แล้วพระราชทานช้อนคืนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธี และทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์
จบแล้ว เสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
3.  พิธีมหาพุทธาภิเษก ประกอบพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18:00 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี พร้อมนิมนต์พระเกจิอาจารย์ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนจากทั่วประเทศ จำนวน 108 รูป ร่วมประกอบพิธี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ถวายพระนามอันเป็นมงคลว่า "พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระพุทธเจ้าผู้ทรงรุ่งเรืองในการช่วยเหลือประชากรด้วยธรรมโอสถ"

การบริจาคบูชาองค์พระ จึงเป็นทั้งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการน้อมนำพระพุทธธรรมมาสู่ชีวิต

พระบูชา พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช เนื้อโลหะผสม ลงรักปิดทอง
ขนาดหน้าตัก กว้าง 9 นิ้ว สูง 22 นิ้ว = 20,000 บาท/องค์
ขนาดหน้าตัก กว้าง 7 นิ้ว สูง 18 นิ้ว = 15,000 บาท/องค์
ขนาดหน้าตัก กว้าง 5 นิ้ว สูง 15 นิ้ว = 10,000 บาท/องค์

พระเครื่อง พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช  บรรจุกล่องละ 1 องค์
เนื้อทองคำ หนัก 1 บาท (บรรจุกริ่ง) = 50,000 บาท/องค์
เนื้อทองคำ หนัก 2 สลึง (ไม่บรรจุกริ่ง) = 25,000 บาท/องค์
เนื้อนวโลหะ ขนาดองค์เท่าเนื้อทองคำหนัก 1 บาท (บรรจุกริ่ง) = 300 บาท/องค์

พระกริ่ง พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช (กทม.)  บรรจุกล่องละ 1 องค์
เนื้อทองคำ หนัก 3 บาท (บรรจุกริ่ง) = 120,000 บาท/องค์
เนื้อทองคำ หนัก 1 บาท (บรรจุกริ่ง) = 50,000 บาท/องค์
เนื้อทองคำ หนัก 2 สลึง (ไม่บรรจุกริ่ง) = 25,000 บาท/องค์

พระกริ่ง พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช (กทม.)  บรรจุกล่องละ 1 องค์
เนื้อนวโลหะ ขนาดองค์เท่าเนื้อทองคำหนัก 3 บาท (บรรจุกริ่ง) =  1,500 บาท/องค์
เนื้อนวโลหะ ขนาดองค์เท่าเนื้อทองคำหนัก 1 บาท (บรรจุกริ่ง) = 300 บาท/องค์

พระเครื่องเนื้อผง พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช องค์พระครอบกะไหล่ทอง ขนาดสูง 3 เซนติเมตร มี 9 สี
บรรจุกล่องละ 1 องค์  (เลือกสีได้) = 60 บาท/องค์
บรรจุกล่องรวม 1 ชุด มี 9 องค์ 9 สี = 530 บาท/ชุด

เหรียญ พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช ขนาดสูง 3.5 เซนติเมตร
เนื้อทองคำ หนัก 1 บาท บรรจุกล่องละ 1 องค์ = 50,000 บาท/องค์
เนื้อเงินลงยาสีประจำวัน บรรจุกล่องละ 1 องค์ มี 7 สี (เลือกสีได้) = 1,800 บาท/องค์
เนื้อทองแดง องค์พระครอบกะไหล่ทอง ลงยาสีประจำวัน บรรจุกล่องละ 1 องค์ มี 7 สี (เลือกสีได้) = 100 บาท/องค์
เนื้อทองแดง องค์พระครอบกะไหล่ทอง ลงยาสีประจำวัน บรรจุกล่องรวม 1 ชุด มี 7 องค์ 7 สี = 700 บาท/ชุด

หรียญพระกริ่ง พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช (กทม.) ขนาดสูง 3 เซนติเมตร
เนื้อทองคำ หนัก 1 บาท บรรจุกล่องละ 1 องค์ = 50,000 บาท/องค์
เนื้อเงินลงยาสีประจำวัน บรรจุกล่องละ 1 องค์ มี 7 สี (เลือกสีได้)  = 1,800 บาท/องค์
เนื้อทองแดง องค์พระครอบกะไหล่ทอง ลงยาสีประจำวัน บรรจุกล่องละ 1 องค์ มี 7 สี (เลือกสีได้)  =  100 บาท/องค์
เนื้อทองแดง องค์พระครอบกะไหล่ทอง ลงยาีสีประจำวัน บรรจุกล่องรวม 1 ชุด มี 7 องค์  7 สี = 700 บาท/ชุด

การบริจาคบูชา

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจบริจาคบูชาพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการนี้ สามารถติดต่อบริจาคบูชาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

-  ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
    โทร. 1555, 02-224-2947, 02-221-2141 ~ 69
-  สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต
-  มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลวชิระ)   โทร. 02-244-3531, 02-244-3780
-  โรงพยาบาลกลาง  โทร. 02-220-8000
-  โรงพยาบาลตากสิน  โทร. 02-437-0123
-  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  โทร. 02-289-7382, 02-289-7501 ~ 2
-  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  โทร. 02-429-3575
-  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  โทร. 02-988-4100 ~ 1
-  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  โทร. 02-326-7711
-  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  โทร.  02-421-2222
-  โรงพยาบาลสิรินธร   โทร. 087-685-3312

และทางอินเทอร์เน็ตที่ กรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิกรุงเทพมหานคร 2552

1 ความคิดเห็น: